DOG DANCING
DKKs 6+ regler
(uofficiel klasse)

I 6+ skal der være mere end 6 ben i ringen på en gang. Dvs. at der kan være 1 handler med 2 hunde, 2 hunde med 2 handlere, 2 handlere med 1 hund eller en hvilken som helst anden variation der inkluderer mere end 1 hund og 1 handler i ringen.

Der er ikke krav om mængden af fri ved fod eller antal tricks i 6+.

Musikken må højest varer 4 minutter.

Der gives point efter flg. skema:

Udførelse - 10 points
Samarbejde mellem de forskellige individer i gruppen
At gruppen fungerer som en gruppe og ikke som flere enkelte individer i ringen på en gang. At programmets helhed ikke ville træde frem, hvis ikke alle individer i gruppen var tilstede.
Udførelse af program
At programmet udføres flydende, uden stop og kiks, samt at gruppens medlemmer er sikre i programmetSignalerAt signalerne mellem fører/hund er diskrete eller indarbejdede i koreografien, således at de ikke skæmmer programmets helhed
Show quality / helheds indtryk
At gruppens medlemmer har udstråling og udfører et flot show, der appellerer til publikum og dommerne. At handlernes fremtræden er passende.
Alt hvad der eller har at gøre med udførelsen

 

Sværhedsgrad - 10 point
Sværhedsgrad, udførelse og antal tricks
Jo sværere trickene er, jo højere points. At trickene udføres præcist, flydende og uden kiks. At gruppens medlemmer får trickene til at se lette ud.At antallet af tricks passer, så programmet hverken bliver kedeligt fordi der er for få eller usammenhængende fordi der er for mange.
Sværhedsgrad, udførelse og kvalitet, fri ved fod
Jo flottere og jo mere præcis fri ved fod, jo højere point. Jo sværere fri ved fod, jo højere point.
Sammensætning af program
At koreografien er sammensat, således at fri ved fod og tricks går flydende over i hinanden uden stop og at programmet er sammensat så det passer til gruppens medlemmer og deres bevægemønster. At programmet er sammensat, så det bliver interessant.
Udnyttelse af ringen

At pladsen i ringen udnyttes.
Alt hvad der ellers har at gøre med sværhedsgraden


Musik og fortolkning - 10 point
Fortolkning af musik
At musikken fortolkes. Rolig/følelsesladet optræden til følsom musik, tempofyldt/glædesfyldt optræden til mere tempofyldt musik. Fortæller musikken en historie, bør denne afspejles i programmet.
Passer øvelserne til musikken?
At alle bevægelse og tricks passer til musikken. At alle tricks tager udgangspunkt i musikken og den inspiration, der kan hentes fra musikken. At programmet er sammensat således at hundens/hundenes bevægelser, førerens/førernes At gruppen fungerer som en gruppe og ikke som flere enkelte individer i ringen på en gang. At programmets helhed ikke ville træde frem, hvis ikke alle individer i gruppen var tilstede. bevægelser og musikken går op i en højere helhed.
Passer musikken til gruppens deltagere/hund(e)?
At musikken passer til hundens/hundenes tempo, bevægemønster og udstråling.
Alt hvad der ellers har at gøre med musik og fortolkning

Læs mere på DKKs hjemmeside! - klik her!