DOG DANCING

DKKs officielle
Freestyle regler

Klasse 1:
· Musikken/programmet må varer max 2½ minut.
· Som trick regnes alle øvelser, der ikke er fri ved fod (se definition af fri ved for i regler for HTM).

Klasse 2:
· Musikken/programmet må varer max 3½ minut.
· Som trick regnes alle øvelser, der ikke er fri ved fod (se definition af fri ved for i regler for HTM).

Klasse 3:
· Musikken/programmet må varer max 4 minutter.
· Som trick regnes alle øvelser, der ikke er fri ved fod (se definition af fri ved for i regler for HTM).

Der gives point efter flg. skema:

Udførelse (max 10 point)
Samarbejde mellem hund og fører
At hund og fører er opmærksomme på hinanden og lydhøre over for hinandens signaler, således at samarbejdet i programmet bliver gnidningsløst.
Udførelse af program
At programmet udføres flydende, uden stop og kiks, samt at hund/fører er sikker i programmet.At tricks og fri ved fod udføres præcist, flydende og uden kiks. At ekvipagen får programmet til at se let ud.
Signaler
At signalerne mellem fører/hund er diskrete eller indarbejdede i koreografien, således at de ikke skæmmer programmets helhed
Fokus på hunden
At programmet udføres, så fokus rettes mod hunden. Det er ikke ejerens krumspring, der skal tiltrække opmærksomheden.
Show quality / helheds indtryk
At ekvipagen har udstråling og udfører et flot show, der appellerer til publikum og dommerne. At handlerens fremtræden er passende.
Evt. andet, der har med programmets udførelsen og indhold at gøre.

 

Sværhedsgrad (max 10 point)
Sværhedsgrad, tricks
Jo sværere trickene er, jo højere points.
Antal tricks
At antallet af tricks passer, så programmet hverken bliver kedeligt fordi der er for få eller usammenhængende fordi der er for mange.
Sværhedsgrad og kvalitet, fri ved fod
Jo flottere, mere præcis og sværere fri ved fod, jo højere point.
Sammensætning af program
At koreografien er sammensat, således at fri ved fod og tricks går flydende over i hinanden uden stop og at programmet er sammensat så det passer til hunden og dens bevægemønster. At programmet er sammensat, så det bliver interessant.
Udnyttelse af ringen
At pladsen i ringen udnyttes.
Evt. andet, der har med programmets sværhedsgrad og tekniske kvalitet at gøre.

 

Musik og fortolkning (max 10 point)
Fortolkning af musik
At musikken fortolkes. Rolig/følelsesladet optræden til følsom musik, tempofyldt/glædesfyldt optræden til mere tempofyldt musik. Fortæller musikken en historie, bør denne afspejles i programmet.
Passer øvelserne til musikken?
At alle bevægelse og tricks passer til musikken. At alle tricks tager udgangspunkt i musikken og den inspiration, der kan hentes fra musikken. At programmet er sammensat således at hundens bevægelser, førerens bevægelser og musikken går op i en højere helhed.
Passer musikken til hunden?
At musikken passer til hundens tempo, bevægemønster og udstråling.
Evt. andet, der har med musik og fortolkning samt kunstnerisk indtryk at gøre


Læs mere på DKKs hjemmeside! - klik her!