DOG DANCING
DKKs officielle
Heelwork To Music regler

Klasse 1:
· Musikken/programmet må varer max 2½ minutter.
· Hunden må på intet tidspunkt være mere end 2 m. fra handleren.
· Mindst 75% af programmet skal bestå af fri ved fod.
· Der er ikke krav om specifikt antal tricks.


Klasse 2:
· Musikken/programmet må varer max 3½ minut.
· Hunden må på intet tidspunkt være mere end 2 m. fra handleren.
· Mindst 75% af programmet skal bestå af fri ved fod.
· Der er ikke krav om specifikt antal tricks.


Klasse 3:
· Musikken/programmet må varer max 4 minutter.
· Hunden må på intet tidspunkt være mere end 2 m. fra handleren.
· Mindst 75% af programmet skal bestå af fri ved fod.
· Der er ikke krav om specifikt antal tricks.

Fri ved fod

I HTM regnes det som fri ved fod, når hunden er i følgende positioner:

Disse positioner skal kunne bibeholdes under bevægelse, uden at hunden hopper eller krabber sidelæns for at følge handleren.
Hunden skal være lige-ud-rettet og parallel med handleren.
Hunden bør ikke gå i to spor under fri ved fod, sidelæns bevægelser er dog undtaget fra denne regel.
Hunden skal bibeholde samme afstand til handleren i alle brugte positioner
Hunden skal bevæge sig i samme retning som handleren.
Hunden skal følge handleren i hvilket som helst tempo handleren bevæger sig i.

Der gives point efter flg. skema:

Udførelse (max 10 point)
Samarbejde mellem hund og fører
At hund og fører er opmærksomme på hinanden og lydhøre over for hinandens signaler, således at samarbejdet i programmet bliver gnidningsløst.
Udførelse af program
At programmet udføres flydende, uden stop og kiks, samt at hund/fører er sikker i programmet.At tricks og fri ved fod udføres præcist, flydende og uden kiks. At ekvipagen får programmet til at se let ud.
Signaler
At signalerne mellem fører/hund er diskrete eller indarbejdede i koreografien, således at de ikke skæmmer programmets helhed
Fokus på hunden
At programmet udføres, så fokus rettes mod hunden. Det er ikke ejerens krumspring, der skal tiltrække opmærksomheden.
Show quality / helheds indtryk
At ekvipagen har udstråling og udfører et flot show, der appellerer til publikum og dommerne. At handlerens fremtræden er passende.
Evt. andet, der har med programmets udførelsen og indhold at gøre.

 

Sværhedsgrad
Sværhedsgrad og antal, tricks
Jo sværere trickene er, jo højere points.
At antallet af tricks passer, så programmet hverken bliver kedeligt fordi der er for få eller usammenhængende fordi der er for mange.
Sværhedsgrad og kvalitet, fri ved fod
Jo flottere, mere præcis og sværere fri ved fod, jo højere point.
Sammensætning af program
At koreografien er sammensat, således at fri ved fod og tricks går flydende over i hinanden uden stop og at programmet er sammensat så det passer til hunden og dens bevægemønster. At programmet er sammensat, så det bliver interessant.
Udnyttelse af ringen
At pladsen i ringen udnyttes.
Evt. andet, der har med programmets sværhedsgrad og tekniske kvalitet at gøre.


Musik og fortolkning (max 10 point)
Fortolkning af musik
At musikken fortolkes. Rolig/følelsesladet optræden til følsom musik, tempofyldt/glædesfyldt optræden til mere tempofyldt musik. Fortæller musikken en historie, bør denne afspejles i programmet.
Passer øvelserne til musikken?
At alle bevægelse og tricks passer til musikken. At alle tricks tager udgangspunkt i musikken og den inspiration, der kan hentes fra musikken. At programmet er sammensat således at hundens bevægelser, førerens bevægelser og musikken går op i en højere helhed.
Passer musikken til hunden?
At musikken passer til hundens tempo, bevægemønster og udstråling.
Evt. andet, der har med musik og fortolkning samt kunstnerisk indtryk at gøre


Læs mere på DKKs hjemmeside! - klik her!